ดาวน์โหลด กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมงาน Parents’  Meeting  2015

ดาวน์โหลด งาน Parents’  Meeting 2015 ( ระดับชั้นเตรียมอนุบาล )

ดาวน์โหลด งาน Parents’ Meeting 2015 ( ระดับชั้น Kg.1 และ อ.1 )

ดาวน์โหลด งาน Parents’ Meeting 2015 ( ระดับชั้น Kg.2 และ อ.2 )

ดาวน์โหลด งาน Parents’ Meeting 2015 ( ระดับชั้น Kg.3 และ อ.3 )

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี

ดาวน์โหลด กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ( ประถมศึกษาปีที่ 6 )

ดาวน์โหลด กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ( มัธยมศึกษาปีที่ 2 )

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพครู

IMG_3683

ดาวน์โหลด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพครู

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ดาวน์โหลด กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ