ประชาสัมพันธ์ !!!!

เรื่อง การสอบเข้านักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ปีการศึกษา 2560 ( แผนกสองภาษาและแผนกสามัญ )

ดาวน์โหลดข้อมูลการสมัครสอบ

***************************

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ณ จุดประชาสัมพันธ์ อาคาร 1  ชั้น 1

สอบถามเพิ่มเติม โทร.034-388575-7

*********************

%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9432

%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9433

%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%ab