เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2558

 ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล – ม.4 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  034-388575-7

********************************

..สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย.. 

กิจกรรมวันสงกรานต์ 2558

   

   

Summer Course 2015