ดาวน์โหลด กำหนดการสอบเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ดาวน์โหลด กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมเปิดโลกการศึกษาสู่อนาคต

ดาวน์โหลด รูปกิจกรรมเปิดโลกการศึกษาสู่อนาคต

กิจกรรมวันลอยกระทง

ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรมวันลอยกระทง 

กิจกรรมงาน Parents’  Meeting  2015

ดาวน์โหลด งาน Parents’  Meeting 2015 ( ระดับชั้นเตรียมอนุบาล )

ดาวน์โหลด งาน Parents’ Meeting 2015 ( ระดับชั้น Kg.1 และ อ.1 )

ดาวน์โหลด งาน Parents’ Meeting 2015 ( ระดับชั้น Kg.2 และ อ.2 )

ดาวน์โหลด งาน Parents’ Meeting 2015 ( ระดับชั้น Kg.3 และ อ.3 )

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี

ดาวน์โหลด กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ( ประถมศึกษาปีที่ 6 )

ดาวน์โหลด กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ( มัธยมศึกษาปีที่ 2 )