ข่าวด่วน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 2 คน

ที่คะแนน 100 คะแนนเต็ม ของผลการทดสอบ O-NET

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

ดังรายวิชาต่อไปนี้

1. วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

ด.ช. จิรันตน์  กิตติพงศธรชัย

2. วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม

ด.ญ.สวยสวรรค์  ชายเวอร์

ประกาศ  โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2557

 ตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล – ม.4 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  034-388575-7

 

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ

บมจ. ฟรีสแลนด์คัมพิน่า ( ประเทศไทย )

ได้มอบรางวัลไว้เป็นเกียรติแด่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทสนครปฐม

ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรม

โฟร์โมส โอเมก้ารวมพลัง เด็กไทยสุขภาพดีและเป็นโรงเรียนสุขภาพดี 

ให้ไว้  ณ  วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557

 

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม  ขอร่วมแสดงความยินดีและประกาศเกียรติคุณให้แก่

1. เด็กชายธราเทพ   ตันธนวิกรัย นักเรียนระดับชั้น  KG.3/4

 ได้รับรางวัลชมเชยในระดับนานาชาติ ในการแข่งขันประกวดวาดภาพ

Inter  Art  Competition  2012

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่  1  ของประเทศไทย ในการแข่งขันประกวดวาดภาพ

P-PAC  and  Global  Art  National  Competition  2013  

ในวันที่ 15 -17  พ.ย. 56 เด็กชายธราเทพ   ตันธนวิกรัย

ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันที่ประเทศบาหลี

ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันประกวดวาดภาพที่ประเทศบาหลี

 

2.เด็กหญิงรักษ์สิริ   สิทธิ์รดาธนิสร นักเรียนระดับชั้น  Gr.6/1

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกอล์ฟในรายการ  True  Vision

รายการแรกของฤดูกาลนี้  ในรุ่น  Class  C  Girl

 

3.เด็กหญิงอาฒยา   ฐิติกุล   นักเรียนในระดับชั้น  Gr.5/1 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันกอล์ฟในรายการ  สิงห์ไทยแลนด์  จูเนียร์เวิร์ล

ในรุ่น  Class   D  Girl  

และได้รับเหรียญรางวัลประเภทผลงานดี ในวันที่  1 และ  2  ของการแข่งขัน

—————————————————————————————–

 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม ได้รับรางวัลระบบประกันคุณภาพภายในสภานศึกษา

ในระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ดีมาก”

—————————————————————————————–

 

ผลการตรวจติดตามประเมินผลการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา

โดยต้นสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม  เขต  1

 เรื่อง   ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ระดับปฐมวัยของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐมระดับที่ได้อยู่ในระดับดีมาก

ระดับขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐมระดับที่ได้อยู่ในระดับดีมาก

 

—————————————————————————————–