ข่าวประชาสัมพันธ์วันหยุด

วันจันทร์ที่  8  ก.พ.  59 โรงเรียนหยุดวันตรุษจีน

วันจันทร์ที่  22  ก.พ. 59 โรงเรียนหยุดวันมาฆบูชา

 

ดาวน์โหลด กำหนดการสอบเข้าเป็นนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ดาวน์โหลด กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมเปิดโลกการศึกษาสู่อนาคต

ดาวน์โหลด รูปกิจกรรมเปิดโลกการศึกษาสู่อนาคต

กิจกรรมวันลอยกระทง

ดาวน์โหลด ภาพกิจกรรมวันลอยกระทง 

กิจกรรมงาน Parents’  Meeting  2015

ดาวน์โหลด งาน Parents’  Meeting 2015 ( ระดับชั้นเตรียมอนุบาล )

ดาวน์โหลด งาน Parents’ Meeting 2015 ( ระดับชั้น Kg.1 และ อ.1 )

ดาวน์โหลด งาน Parents’ Meeting 2015 ( ระดับชั้น Kg.2 และ อ.2 )

ดาวน์โหลด งาน Parents’ Meeting 2015 ( ระดับชั้น Kg.3 และ อ.3 )

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี

ดาวน์โหลด กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ( ประถมศึกษาปีที่ 6 )

ดาวน์โหลด กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ( มัธยมศึกษาปีที่ 2 )

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพครู

IMG_3683

ดาวน์โหลด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพครู

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ดาวน์โหลด กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ