ข่าวประชาสัมพันธ์

UK English Course 2015

ณ ประเทศสก็อตแลนด์ และประเทศอังกฤษ

         วันที่  3 – 25 ตุลาคม 2558  (3 สัปดาห์) 

รับนักเรียนอายุ 11 ปีขึ้นไป  ด่วน !!!! จำนวนจำกัด

ค่าย UK Academic Trip

กำหนดการ  Parent’ Meeting

วันที่  31  สิงหาคม – 3  กันยายน  2558   

ดาวน์โหลด ข้อมูลกำหนดการ Parent’s Meeting 2015

ประมวลภาพกิจกรรม

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี

ดาวน์โหลด กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ( ประถมศึกษาปีที่ 6 )

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพครู

IMG_3683

ดาวน์โหลด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพครู

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ดาวน์โหลด กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ดาวน์โหลด กิจกรรมวันอาสฬหบูชาและวันเข้าพรรษา