วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

Guess that animal! ภาพกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านไหวพริบ

ทายสิว่า นี่คือตัวอะไรเอ่ย 🤔 และความจำชื่อสัตว์เป็นภาษาอังกฤษ ดำเนินกิจกรรมโดยคุณครูชาวต่างชาติ

ที่มา : หรือ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม กดที่นี้ –> Link