หน้าแรก  
      ประวัติโรงเรียน  
      สารจากผู้อำนวยการ  
      เอกสารประชาสัมพันธ์  
      คณะผู้บริหาร    
      ปรัชญาโรงเรียน  
      สัญลักษณ์ของโรงเรียน  
       การจัดการศึกษา  
       กฏระเบียบต่างๆ  
       การติดต่อห้องธุรการ-ทะเบียน  
      เครือสารสาสน์  
       -------------------------
Facebook-หลัก
 
       Facebook-นานาชาติ  
       Facebook-อนุบาล  
       ติดต่อโรงเรียน  
        
       ระบบภายในโรงเรียน
-------------------------
 
       ระบบสืบค้นหนังสือ  
        
 
หน้าหลัก เอกลักษณ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 60 ของระดับชั้น ม.1 , ม.4 รอบ 3


สามารถติดต่อซื้อใบสมัครและสอบในวันที่มาสมัคร

** วันสมัคร ให้เตรียมมาดังนี้
- ค่าใบสมัคร 300 บาท
- รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้วครึ่ง 2 รูป

** สามารถติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 **
กำหนดการเรียน Summer ปี 60


- 27 มี.ค. เปิดเรียน Summer
- 6 เม.ย. หยุดเรียนวันจักรี
- 13-17 เม.ย. หยุดเรียนวันสงกรานต์
- 28 เม.ย. ปิดเรียน Summer

** วันที่ 27 และ 28 มี.ค. ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (สองภาษา/นานาชาติ) เรียนครึ่งวัน **
กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี60 ของระดับชั้น ม.1 , ม.4 รอบ 2


- ซื้อใบสมัครก่อนวันที่ 11 มี.ค.
- 11 มี.ค. วันสอบ รอบ 2
- 18 มี.ค. ประกาศผลสอบและมอบตัวเข้ารอบที่ 2
** สามารถติดต่อซื้อใบสมัครได้ที่ประชาสัมพันธ์ อาคาร 1 **
กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี 60 ของระดับชั้นอนุบาลและประถม


สามารถติดต่อสมัครและทดสอบได้ที่ ประชาสัมพันธ์ อาคาร 1
เอกสารที่ต้องเตรียม
- สำเนาสูติบัตร 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง 1 ชุด
- รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้วครึ่ง 2 รูป
- รูปถ่ายผู้ปกครอง 1 นิ้ว 1 รูป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร : 02-8953472


  @ สงวนลิขสิทธิ์ 2560 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน
โทร. 02-895-3472 ,02-895-2551 , 02-890-8053 อีเมล์ schoolswb@gmail.com