วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

ข่าวสาร

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิร่วมกับโรงเรียนในเครือสารสาสน์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ภายใต้โครงการ Sarasas Youth Leadership Network Camp
ประชุมแผนงานการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ INTENSIVE ENGLISH PROGRAMME(IEP) ในช่วง Summer โดย กลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์
เชิญชวน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการประกวดผลงานออกแบบ Student Design Contest “Be Yourself Be Diverse”
“อดีตนายกฯ ท่านชวน หลีกภัย” มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ SVIT
🎉 นักเรียนระดับชั้น Gr.12 และ ม.6 สอบผ่าน TCAS67 รอบ Portfolio และ รอบ สอบตรง
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตร และเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1
ขอแสดงความยินดีกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ในโอกาสสถาปนาสถาบันครบรอบ 9 ปี
กำหนดการ ปฏิทินโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2566
เชิญชวน เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษโอลิมปิก KGL Contest English Olympiad สำหรับเยาวชน อายุ 6 – 17 ปี ครั้งที่ 10
เชิญชวน นักเรียน ระดับชั้น ป.3-ม.2 เข้าร่วม การทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ IMAS2023-2024 
    • 1
    • 2