วันพฤหัสบดี, 18 เมษายน 2567

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน