วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ข่าวสารในเครือสารสาสน์

ดร.อนุสรณ์ นามประดิษฐ์ นั่งอธิการบดีคนใหม่ ประกาศนำสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นสถาบันการศึกษายุคใหม่
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิร่วมกับโรงเรียนในเครือสารสาสน์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ภายใต้โครงการ Sarasas Youth Leadership Network Camp
ประชุมแผนงานการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ INTENSIVE ENGLISH PROGRAMME(IEP) ในช่วง Summer โดย กลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์
“อดีตนายกฯ ท่านชวน หลีกภัย” มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ SVIT
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตร และเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1
ขอแสดงความยินดีกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ในโอกาสสถาปนาสถาบันครบรอบ 9 ปี