วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิร่วมกับโรงเรียนในเครือสารสาสน์ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ภายใต้โครงการ Sarasas Youth Leadership Network Camp

19 ก.พ. 2024
🏫โรงเรียนในเครือสารสาสน์ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ 🎯จัดกิจกรรมตามนโยบายของ ดร.สุทธิ​พงศ์​ ยงค์กมล นายกสภา​สถาบัน​เทคโนโลยี​แห่งสุวรรณภูมิ​และประธานคณะกรรมการ​บริหารงาน​วิชาการ โรงเรียน​ในเครือ​สาร​สาสน์​ ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการ Sarasas Youth Leadership Network Camp 🗣️โดยทีมวิทยากรจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการนักศึกษาวิทย

ประชุมแผนงานการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ INTENSIVE ENGLISH PROGRAMME(IEP) ในช่วง Summer โดย กลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์

15 ก.พ. 2024
🎉 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมบอสโก สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ และกลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์ จัดการประชุมผู้บริหารฝ่ายต่างประเทศแผนก Intensive English Programme (IEP) เพื่อนำเสนอและทบทวนแผนงานการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษในช่วงภาค Summer รวมถึงนำเสนอจุดเน้นสำคัญๆการยกระดับคุณภาพและความสามารถการเรียนรู้ ทางด้านภาษาของโรงเรียน ในการนี้ ผอ.ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล พร้อมค

สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ จัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตร และเปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 1

06 ก.พ. 2024
ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและมอบเหรียญเกียรตินิยม โดยมี ดร.สยมพร ทองเนื้อดี อธิการบดี ดร.อนุสรณ์ นามประดิษฐ์ รองอธิการบดี ดร.วริศนันท์ เดชปานประสงค์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ร่วมในพิธี ณ หอประชุมพิบูลย์สุวรรณภูมิ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ดร.สยมพร กล่า
    • 1
    • 2