วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ภาพกิจกรรม พิธีถวายการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมถวายปีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทุกปี ที่โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน เพื่อขอพรองค์พระแม่มารี ให้คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน รวมถึงบุคลากรที่ทำงานอยู่ภายในโรงเรียน ให้การก้าวเดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่ปลอดภัย มีกำลังในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ที่มา : link Link2