วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567

เชิญชวน นักเรียน ระดับชั้น ป.3-ม.2 เข้าร่วม การทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ IMAS2023-2024 

ด้วยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง และโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง ได้รับความไว้วางใจให้จาก Chiu Chang Mathematics Education Foundation สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติสำหรับนักเรียน (International Mathematics Assessment for Schools:  IMAS 2023–2024)  ในประเทศไทย มีการทดสอบวัดความรู้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ด้วยแบบทดสอบที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในหลายประเทศ

ทั้งนี้ การทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติสำหรับนักเรียน (IMAS 2023–2024)  จะจัดการสอบรอบที่ ๑ ในวันเสาร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ และจัดการสอบรอบที่ ๒ ในวันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๗ (สำหรับที่ผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์) ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง โดยนักเรียนที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครผ่านเว็บไซต์ bit.ly/imasnr ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๖