วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

รางวัลที่ 2 แข่งขัน The 14th Hong Kong International Piano Open Competition

🎉ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง SWB🎉 ด.ช. ณธัชพงศ์ อภิวัฒน์ตั้งสกุล Yr.3/3 แผนก IEP 🥈ได้รางวัลที่ 2🥈
🎹🎼รายการแข่งขัน The 14th Hong Kong International Piano Open Competition เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายน 2567 ห้องสังคีตวัฒนา สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา