วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ดร.อนุสรณ์ นามประดิษฐ์ นั่งอธิการบดีคนใหม่ ประกาศนำสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ เป็นสถาบันการศึกษายุคใหม่

สถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวในเครือสารสาสน์ เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อรองรับกับสังคมยุคใหม่ Open Integration Platform ที่เปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมหลายรูปแบบ โดยนำจุดแข็งของสถาบันการศึกษาในเครือสารสาสน์ที่เน้นการเรียนแบบ 2 ภาษาในเนื้อหาเดียวกันเชื่อมโยงกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิอย่างไร้รอยต่อ เพื่อผลักดันให้สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิก้าวสู่ความท้าทายในการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในยุคของความเปลี่ยนแปลง… อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_4633429