วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

กองอำนวยการออกตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ของกลุ่มสถาบันการศึกษาในเครือสารสาสน์ ประจำปีการศึกษา 2567

กองอำนวยการออกตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ของกลุ่มสถาบันการศึกษาในเครือสารสาสน์ ประจำปีการศึกษา 2567

📝วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 📌โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน

✅✅ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับโรงเรียน ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2567 เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา คุณภาพให้ได้มาตรฐานดีเลิศต่อไป