วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ภาพกิจกรรม 6 ทศวรรษ แห่งความสำเร็จ ” SARASAS JUBILEE “

📸❤️🎉ภาพบรรยากาศ งานฉลองครบรอบ 60 ปี สถาบันการศึกษาเครือสารสาสน์

6 ทศวรรษ แห่งความสำเร็จ ” SARASAS JUBILEE “

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ขอขอบคุณ ผู้ปกครองทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โรงเรียนในเครือสารสาสน์เขตการปกครองที่ 7

รูปภาพเพิ่มเติม คลิก