วันศุกร์, 24 พฤษภาคม 2567

รางวัล “เหรียญเงิน” วิชาคณิตศาสตร์ TEDET ด.ญ.รัศม์ชนินทร์ อุทารพงศา Gr.2

👏🎉 ขอแสดงความยินดีกับ 🎉 “เด็กหญิงรัศม์ชนินทร์ อุทารพงศา นักเรียนระดับชั้น Gr.2” ได้รางวัล เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ ในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566